Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2012

kinson
Pocałunek powinien być jak koniec dotychczasowego życia.
kinson

Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży.

Reposted frommnu mnu viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
Nie da się zakochać od pierwszego wejrzenia, co jedynie zauroczyć. Miłość to nie tylko wygląd, ale także, a wręcz w szczególności charakter.
Reposted fromawaken awaken viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto.
Reposted frommefir mefir viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
Im mniej ludzie o tobie wiedzą, tym mniejsze ryzyko, że cię zranią. To jeden ze sposobów na ominięcie strat i zniszczeń.
kinson
kinson

Brakuje mi kogoś, kto by po prostu był.

Reposted fromdorothi dorothi viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
 Prawdziwy ideał istnieje wtedy, kiedy prawdziwie się zakochasz. 
     
Reposted fromever ever viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?
kinson
- Wytrzymasz ze mną?
- Nie wytrzymam bez Ciebie.
Reposted fromjajebie jajebie viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
kinson
Czasami zastanawiam się czy naprawdę odbieram świat w ten sam sposób co inni.

October 03 2012

kinson
Nie mam czasu rozmyślać w dzień, dlatego robię to w nocy, podczas gdy bezowocnie próbuję zasnąć.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viavanityhooker vanityhooker

September 26 2012

kinson
6670 54d4
- mam tak teraz...
kinson
Ludzie pod wpływem emocji są żałośni.
     
kinson
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia ...
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viabutterfliesintummy butterfliesintummy
kinson

Jeśli robisz coś złego, przynajmniej dobrze się baw.

Reposted frommefir mefir viabutterfliesintummy butterfliesintummy
kinson
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się kurwa rozpłakać.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
kinson
6724 0d5b
Reposted frombutterfliesintummy butterfliesintummy

September 25 2012

kinson
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
Stanisław Lem - Z listu do Sławomira Mrożka
kinson
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viablablablabla blablablabla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl